top of page

Podívejme se na odebraný vzorek skladovaného sypkého materiálu – elektrárenský popílek.

To ensure the fly ash flow in the so-called transition zone of the storage silo, acoustic energy was used. Applied acoustic energy has the advantage that it is spread evenly in all directions into the interior of the silo.

Pro zajištění toku elektrárenského popílku a to i v oblasti tzv. přechodové zóny zásobního sila, jsme využili akustickou energii. Aplikovaná akustická energie má tu výhodu, že se šíří rovnoměrně všemi směry do vnitřního prostoru sila. Na strop zásobního sila jsme namontovali akustický měnič. Hladina akustického tlaku je Lp = 130 [dB] re 1 m a frekvence základní harmonické složky f1 = 270 [Hz]. Vyzářená akustická energie nám působí všesměrově na všechny vnitřní stěny zásobního sila. V důsledku změny provozních podmínek technologie kotle, došlo ke změně mechanicko-fyzikálních vlastnosti skladovaného elektrárenského popílku v zásobním sile. Z tohoto důvodu jsme museli provést změnu frekvence stávajících akustických měničů.

The sample of the stored bulk material – fly ash. The acoustic horn was installed on the ceiling of the storage silo. The sound pressure level is Lp = 130 [dB] re 1 m and basic harmonic frequency is f1 = 270 [Hz]. Omnidirectional radiated acoustic energy is applied to all inner walls of the storage silo. Due to changes in the operating conditions of the boiler technology, the mechanical and physical properties of the stored fly ash in the storage silo were changed. For this reason, we had to change the frequency of the existing acoustic horns.

Zvuk "oživuje" popílek

Releasing bulk material

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page